Lázár feltámasztása, 1632 rézkarc 366 × 258 mm Rényi András előadássorozata mely Rembrandt bibliai témájú rézkarcait veszi górcső alá. Az E...

Rényi András: Rembrandt-rézkarcok
mítosz, szöveg, technika

kedd, október 19, 2010 rezkarcfitness 0 Comments

Lázár feltámasztása, 1632
rézkarc
366 × 258 mm

Rényi András előadássorozata mely Rembrandt bibliai témájú rézkarcait veszi górcső alá. Az ELTE Bölcsészkarán 2004-ben előadott teljes kurzus közül főleg a 6. rész érdemel figyelmet, melyben Csordás Zoltánnal együtt a rézkarc technológiájáról
volt szó.


1. rész 53:36 letölt (mp3, 39 Mb)
2. rész 58:10 letölt (mp3, 45 Mb)
3. rész 54:50 letölt (mp3, 40 Mb)
4. rész 62:34 letölt (mp3, 67 Mb)
5. rész 79:36 letölt (mp3, 47 Mb)
6: rész 90:30 letölt (mp3, 60 Mb)A kurzus tartalma:

1. RÉSZ

a rézkarc mint intim művészet
a kép mérete
a szöveg eredete (Lázár története az evangéliumból)
a kinyilatkoztatás értelmezése
a Rembrandt rézkarcok mint olvasat
művészettörténeti példák a történet megjelenítésére

2. RÉSZ

Lázár feltámasztása

3. RÉSZ

Rembrandt 10 év után
a francia festmények befogadasa
a kepen megjelenő figurák és a néző kapcsolata
a légy a képen
a nézőt néző - megszólitó - figura a képen
adszorpcios technika vs retorikus mód
Jézus reflektált figurája
az előző óra - lázár feltámasztása - folytatása
a fényforrás és árnyékok
Repousoire motívum
Feszti-körkép
vacsora kenyértöréssel
a fény szerepe a rézkarcban
a rézkarc vs. festmény

4. RÉSZ

németalföldi vs itáliai művészet
művészi médiumok médiumként felismerése
A képtárlátogató ember viselkedéséről
Jan van Eyck miniatürizálása
Vermeer technikája
a kép közelről és távolól
miért fotózunk?
az ábrázolt és a médium
a mikroszkóp és a távcső vs. festmények
A látás és a részletek
a médium és a tárgy megkülönböztethetősége
Frans Haas protrék
a rész és egész a képen
Rembradt: fa
Új technológia - hagyományos stílus
Péter és Pál a templom kapujában (Rembrandt rézkarc)
rézkarc vs ceruzarajz
satírozás
a médiumok saját ábrázolási logikáinak felismerése Rembrandtnál
kép a képben
lázár feltámasztása értelmezése

5. RÉSZ

1633 Rembrandt
festészet, rézkarc mint gazdasági vállalkozás
Rubens, Fosterman, Rembrandt, Goltius
kopisták (rézmetsző másolók) dolgai
freskó vázlat technológia
rézmetszet előrajzolás
a rézmetszők munkája
a rézmetszet és a festmény viszonya
a technikai sokszorosíthatóság kérdései
a médium transzparenciája
információ a képen vs. a kép látása
a művészettörténet közös nevezője - a stílus
Vasary
képpontok
a kép felbontása
a rézkarc mint durva raszter

6. RÉSZ

a rézkarckészítés technológiája
technika
rézkarc
monotípia
rézmetszet
nyomatszám


Forrás: eper.elte.hu

0 megjegyzés: