Würtz Ádám, 1964 Képcsarnok Dürer-terem (Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52.) előtt  fotó, papír Kép forrása: http://fortepan.hu/

Grafikatörténet: Egy érdekes kép

kedd, január 31, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsWürtz Ádám, 1964
Képcsarnok Dürer-terem (Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52.) előtt 
fotó, papír


Kép forrása: http://fortepan.hu/

0 megjegyzés:

A Bostoni mészárlás, 1770 színezett rézkarc, papír 29,3 × 24 cm Egy kép miatt is kitörhet a háború. 1770. március ötödikén estefelé a...

Paul Revere

hétfő, január 30, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


A Bostoni mészárlás, 1770
színezett rézkarc, papír
29,3 × 24 cm

Egy kép miatt is kitörhet a háború.

1770. március ötödikén estefelé a brit Hugh White közlegény, éppen szolgálatban volt, a King Streeten a vámház előtt állt őrt. Egy fiatal parókakészítő tanonc lépett oda hozzá, és John Goldfinch kapitány felől érdeklődött, mivel szerintük nem fizette ki a számláját a boltban. Goldfinch valójában még az ezt megelőző napon kifizette a számlát, ezért figyelmen kívül hagyta a fiatal fiú mondandóját. Hugh közlegény, védve felettesét, megjegyezte, hogy a tanonc beszélhetne udvariasabban is a kapitánnyal. A fiú és Hugh közlegény vitába keveredtek, s a végén a közlegény oldalba vágta a fiút a puskájával. A fiú barátai is bekapcsolódtak a vitába. A kiabálás egyre nagyobb tömeget vonzott a King Streetre, s egyre több feldühödött bostoni polgár vette körbe White közlegényt. A harangokat is megkongatták, így sokan a bostoniak közül azt hitték, hogy kigyulladt valami. Ekkorra már több mint ötven bostoni polgár vette körbe a közlegényt. White eközben erősítésért küldött, és meg is érkezett Thomas Preston kapitány s őrjárata személyében. Az őrjárat William Wemms, Hugh Montgomery, John Carroll, William McCauley, William Warren és Matthew Kilroyb közlegényekből állt. Preston saját elmondása alapján a katonák visszább szorították a tömeget, akik száma addigra több százra nőtt. A tömeg nem hagyta annyiban a dolgot és „tűz” felkiáltással, hógolyóval és más kisebb tárgyakkal kezdték dobálni a brit katonákat. Egy helyi kocsmáros Richard Palmes kezében egy ütővel odalépett Prestonhoz és megkérdezte, hogy a katonák puskái töltve vannak e. Preston kapitány biztosította a kocsmárost, hogy mindegyik fegyver töltve van, de addig nem tüzelnek a katonák, amíg arra parancsot nem kapnak. (Preston kapitány amúgy is nehezen adhatott volna ki tűzparancsot, mivel katonái előtt állt.) Ekkor egy eldobott tárgy fejbe találta Montgomery közlegényt, aki a földre rogyott és elejtette a muskétáját is. Feltápászkodván, káromkodva azt kiáltotta, hogy „tűz”, habár ilyen parancsot nem kapott senkitől. Palmes, a kocsmáros ekkor ütőjével hatalmasat csapott a közlegény karjára és majdnem sikerült Preston kapitányt is fejbe csapnia, de neki is csak a kezét találta el. Hirtelen csend állt be a téren, majd eldördültek az első lövések, a katonák a tömeg közé lőttek, habár a kapitány nem adott ilyen parancsot. Tizenegy ember sérült meg, ebből három amerikai Samuel Grey kötélkészítő mester, egy szökött rabszolga Crispus Attuck , és egy tengerész James Caldwell azonnal meghalt. A megdöbbent amerikaiak elhagyták a teret és a közelben lévő utcákon gyülekeztek. Preston kapitány erősítésért küldött és a 29. gyalogsági ezred katonái azonnal körbevették a vámház bejáratát. Időközben Boston kormányzója is megjelent, aki megígérte, hogy a felelősöket bíróság elé fogja állítani, amennyiben a tömeg feloszlik.

Az eseményekről Paul Revere (ezüstműves, rézmetsző) maga készített metszetet, mely megjelent a Bostoni hetilapban, mely csak tovább korbácsolja a kedélyeket.


Kép és szöveg forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bostoni_sort%C5%B1z

0 megjegyzés:

„Vallom, hogy a rajz erkölcsi tartás, hitvallás, vélemény. Hiánya mindent elárul. Nem imitálható. Éles bizonyítéka jellemnek, arculatnak...

Könyvajánló: Sulyok Gabriella

csütörtök, január 26, 2017 rezkarcfitness 0 Comments„Vallom, hogy a rajz erkölcsi tartás, hitvallás, vélemény. Hiánya mindent elárul. Nem imitálható. Éles bizonyítéka jellemnek, arculatnak, tudásnak. Nem szakmai kérdés, fontosabb: talpon maradás, hűség, tisztánlátás és bátorság. A rajz: jóra törekvés.” – olvashatjuk Sulyok Gabriella gondolatait az album bevezető soraiban.

Sulyok Gabriella

Kiadó: Vox
Kiadás éve: 2007
Terjedelem: 135 oldal

Kép és szöveg forrása: https://www.libri.hu/konyv/sulyok-gabriella.htmlhttps://gondola.hu/cikkek/57323-A_rajz__jora_torekves.html

0 megjegyzés:

Petőfi: a jó kocsmáros rézkarc, papír 270 × 190 mm Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/?page=arhivum&uid=11144

Aba Novák Vilmos

szerda, január 25, 2017 rezkarcfitness 0 Comments

Petőfi: a jó kocsmáros
rézkarc, papír
270 × 190 mm


Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/?page=arhivum&uid=11144

0 megjegyzés:

Madárpár Linómetszet, papír 130 × 70 mm Kép forrása:  http://www.mugyujtokhaza.hu/?page=arhivum&uid=11892

Gross Arnold

szerda, január 25, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Madárpár
Linómetszet, papír
130 × 70 mm

Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/?page=arhivum&uid=11892

0 megjegyzés:

A pozsonyi születésű Blaschke János a klasszicista rézmetsző iskolának az osztrák, a német és a magyar írók, valamint könyvkiadók által ...

Könyvajánló: Könyv és kép a 19. század elején I-II. - Blaschke János (1770-1833) illusztrációinak katalógusa

csütörtök, január 19, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsA pozsonyi születésű Blaschke János a klasszicista rézmetsző iskolának az osztrák, a német és a magyar írók, valamint könyvkiadók által foglalkoztatott, jól képzett képviselője volt, a maga nemében utolérhetetlen - ahogy Kazinczy Ferenc írta róla. Számos könyvillusztrációt készített az 1820-as évek irodalmi almanachjai, köztük Igaz Sámuel Hébéje és Kisfaludy Károly Aurorája számára. Több mint negyven évet átívelő rézmetszői tevékenysége jelzi, hogy megtalálta helyét az új típusú, a feudális mecenatúrától függetlenedő, egyre inkább piaci-vállalkozói alapokra helyezkedő könyvkiadásban s tágabb értelemben a hazai és a külföldi irodalmi és képzőművészeti életben. A metszeteivel díszített kiadványok műfaji sokfélesége, illusztrációinak tematikai és stiláris sokszínűsége, a könyvekhez és a bennük található képekhez való olvasói viszony alakulása a könyvkiadás, a könyvillusztrálás és az olvasás történetében egyaránt jelentős korszakra világít rá. A közel háromszáz szövegközti képet és több mint 2000 Blaschke János által készített könyvillusztrációt tartalmazó kiadvány átfogó képet ad a 19. század első évtizedeinek közép-európai művelődéséről, kultúrájáról, eszméiről és hétköznapjairól. A bemutatott képanyagból a látképek, az arcképek, a divatképek, a viseletképek, a történeti ábrázolások, az ifjúsági és a női irodalom, a kortárs események vagy a vallásos ábrázolások iránt érdeklődők egyaránt bőséggel meríthetnek.


Papp Júlia:
Könyv és kép a 19. század elején I-II.
- Blaschke János (1770-1833) illusztrációinak katalógusa


Kiadó: Argumentum Kiadó és Nyomda Kft.
Kiadás Éve: 2012
Terjedelem: 1184 oldal


Kép és szöveg forrása: https://www.libri.hu/

0 megjegyzés:

Ecloga II. rézkarc, papír 148 × 125 mm Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/

Engel Tevan István

szerda, január 18, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Ecloga II.
rézkarc, papír
148 × 125 mm


Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/

0 megjegyzés:

Ernst kiállítás, 1987 (balról jobbra: Németh József, Gacs Gábor, Pásztor Gábor, Rékassy Csaba) fotó, papír kép forrása: http://www...

Grafikatörténet: Egy érdekes kép

kedd, január 17, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Ernst kiállítás, 1987
(balról jobbra: Németh József, Gacs Gábor, Pásztor Gábor, Rékassy Csaba)
fotó, papír


kép forrása: http://www.rekassy.hu/eletrajz.html

0 megjegyzés:

Asakusai piac este, 1881 fametszet, papír 233 x 350 mm Kép forrása:  http://www.britishmuseum.org

Kobayashi Kiyochika

hétfő, január 16, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Asakusai piac este, 1881
fametszet, papír
233 x 350 mm

Kép forrása: http://www.britishmuseum.org

0 megjegyzés:

Paris - bolhapiac rézkarc, papír 330 × 420 mm Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/

Muzsnay Ákos

vasárnap, január 15, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Paris - bolhapiac
rézkarc, papír
330 × 420 mm


Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu/

0 megjegyzés:

A Ráday Galéria vezetője, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesület elnöke, jól ismert magyar grafikusművész. Műveit erőtelje...

Kiállítás: Szakrális grafika - Vásárhelyi Antal kiállítása

péntek, január 13, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsA Ráday Galéria vezetője, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesület elnöke, jól ismert magyar grafikusművész. Műveit erőteljesen jellemzi a konstruktivizmus és az intellektualizmus. A kamarakiállítás nagyjából 50 alkotást mutat be.


Elérhetőség:
REÖK Palota
Szeged

Megtekinthető:
2016. december 9 - 2017. január 22.

0 megjegyzés:

Sterbenz Károly munkásságát bemutató könyv. Orbán Anna: Ex Libris Sterbenz - Egy 20.századi soproni mester munkái Kiadó: Edutech Ki...

Könyvajánló: Ex Libris Sterbenz - Egy 20.századi soproni mester munkái

csütörtök, január 12, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Sterbenz Károly munkásságát bemutató könyv.

Orbán Anna:
Ex Libris Sterbenz
- Egy 20.századi soproni mester munkái

Kiadó: Edutech Kiadó
Kiadás éve: 2010
Terjedelem: 357 oldal

0 megjegyzés:

"Buda vára a mienk" rézmetszet, papír 290 x 395 mm Kép forrása: http://www.arte.hu/index.php?option=com_phocagallery&...

Rékassy Csaba

szerda, január 11, 2017 rezkarcfitness 0 Comments"Buda vára a mienk"
rézmetszet, papír
290 x 395 mm


Kép forrása: http://www.arte.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=76&Itemid=173&lang=hu

0 megjegyzés:

Barcsay Jenő a Szentendrei Művésztelep előtt, 1970-es évek fotó, papír

Grafikatörténet: Egy érdekes kép

kedd, január 10, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsBarcsay Jenő a Szentendrei Művésztelep előtt, 1970-es évek
fotó, papír

0 megjegyzés:

Utolsó vacsora, 1511-14 fametszet, papír

Jacob Cornelisz van Oostsanen

hétfő, január 09, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Utolsó vacsora, 1511-14
fametszet, papír


0 megjegyzés:

Lágerszótár - I. Halálmalom rézkarc, akvatinta, papír

Zvolszky Zita

vasárnap, január 08, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Lágerszótár - I. Halálmalom
rézkarc, akvatinta, papír

0 megjegyzés:

William Blake printing process

szombat, január 07, 2017 rezkarcfitness 0 Comments

0 megjegyzés:

A 4. Székelyföldi Grafikai Biennálé válogatott alkotásait mutatja be a csíkszeredai Megyeháza Galériában megrendezett kiállítás. A Sepsisz...

Kiállítás: 4. Székelyföldi Grafikai Biennálé

péntek, január 06, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsA 4. Székelyföldi Grafikai Biennálé válogatott alkotásait mutatja be a csíkszeredai Megyeháza Galériában megrendezett kiállítás. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott közel 250 alkotásból egy válogatást, mintegy 100 alkotást láthatnak az érdeklődők a megyeháza két kiállítóterében.

A tárlat tartalmazza a nemzetközi grafikai szemle díjazott alkotásait, mintegy keresztmetszetet nyújtva a kortárs sokszorosító grafika vezető irányzataiból. 

Elérhetőség:
Megyeháza, Galéria
Szabadság tér 5. szám, Csíkszereda

Megtekinthető:
2016. december 17 - 2017. január 18.

0 megjegyzés:

A budapesti Szépművészeti Múzeum gazdag metszetanyagában kiemelkedő egységet alkotnak a német reneszánsz művészek sokszorosított grafiká...

Könyvajánló: Dürer és kortársai

csütörtök, január 05, 2017 rezkarcfitness 0 CommentsA budapesti Szépművészeti Múzeum gazdag metszetanyagában kiemelkedő egységet alkotnak a német reneszánsz művészek sokszorosított grafikái. Elsősorban az Esterházy-gyűjtemény örökségének köszönhető Albrecht Dürer itt őrzött, világviszonylatban is rangos metszetkollekciója, amely később vásárlások és más gyűjtők jóvoltából tovább gyarapodott. A múzeum több száz lapját őrzi Hans Burgkmair augsburgi művésznek, elsősorban az I. Miksa császár megbízásából született sorozatok általa készített lapjait, és a császár merész képzőművészeti terveinek létrehozásában az előbbieknél nem kisebb szerepet vállaló regensburgi Albrecht Altdorfer közel száz művét. A Miksa császár által megrendelt nagyszabású fametszet-sorozatok közül több is szerepel a múzeum gyűjteményében; ezek egyike a Diadalmenet. A mű harmadik (1796-os) kiadásának 135 fametszete közül 103 lap található meg Budapesten. Dürer eredetileg a Diadalmenet részeként tervezte a Nagy diadalkocsit, amely a megdicsőülő Miksát ábrázolja allegorikus nőalakok által kísért tizenkét fogatú díszes kocsin, de mivel a császár 1519-ben bekövetkezett halálakor a Diadalmenet munkálatai abbamaradtak, Dürer a Nagy diadalkocsit saját költségén jelentette meg három évvel később. A Szépművészeti Múzeum az összesen hét kiadás közül az első, 1522-es német nyelvű magyarázatokkal ellátott, valamint a második, 1523-ban nyomtatott latin nyelvű változatot őrzi.

Bodnár Szilvia:
Dürer és kortársai
- Művészóriások óriásmetszetei
I. Miksa császár diadala

Kiadó: Szépművészeti Múzeum
Kiadás éve: 2005
Terjedelem: 34


Kép és szöveg forrása: https://www.libri.hu/konyv/bodnar_szilvia.durer-es-kortarsai.html

0 megjegyzés:

Virrasztó, 1970 rézkarc, papír 490 × 410 mm Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu

Swierkiewicz Róbert

szerda, január 04, 2017 rezkarcfitness 0 Comments

Virrasztó, 1970
rézkarc, papír
490 × 410 mm


Kép forrása: http://www.mugyujtokhaza.hu

0 megjegyzés:

Gross Arnold otthonában a prés előtt fotó, papír Kép forrása: http://fortepan.hu/

Grafikatörténet: Egy érdekes kép

kedd, január 03, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Gross Arnold otthonában a prés előtt
fotó, papírKép forrása: http://fortepan.hu/

0 megjegyzés:

Nyolc rézkarc - 1. Cím nélkül, 2014 rézkarc, papír 223 × 199 mm

Jonas Wood

hétfő, január 02, 2017 rezkarcfitness 0 Comments


Nyolc rézkarc - 1. Cím nélkül, 2014
rézkarc, papír
223 × 199 mm0 megjegyzés:

Szurmay Ernő: Ex-Libris, 1980 fametszet, papír Kép forrása:  http://mandadb.hu/

Boldog Új Évet Kívánunk!

vasárnap, január 01, 2017 rezkarcfitness 0 Comments

Szurmay Ernő: Ex-Libris, 1980
fametszet, papír


Kép forrása: http://mandadb.hu/

0 megjegyzés: