Madách Imre 1860-ban megjelent művének illusztrálása 1885 nyarán merült fel először, Zichy ekkor a sajtó híradása szerint kéthónapnyi szabad...

Kitekintő: Zichy Mihály
Az ember tragédiája

hétfő, november 07, 2011 rezkarcfitness 5 Comments

Madách Imre 1860-ban megjelent művének illusztrálása 1885 nyarán merült fel először, Zichy ekkor a sajtó híradása szerint kéthónapnyi szabadságot kapott a cártól, hogy Az ember tragédiájához megrajzolja illusztrációit. Először csupán 15 művet készített, amelyeket 1886 őszén a Műcsarnok ki is állított. Ekkor még hiányzott egy-egy egyiptomi, római és bizánci, illetve a két falanszter-jelenet, amelyek a mű első, 1887-es díszkiadásában sem szerepeltek.

Egy évvel később, 1888-ban újabb díszkiadás látott napvilágot, ebben azonban már a ma ismert húsz rajz mindegyike megjelent. A rajzokat a közönség és a kritika egyaránt nagy lelkesedéssel fogadta. Noha illusztrációs tevékenysége az ötvenes évektől rendkívül kiterjedt és elismert volt, Zichy mégis most először készített teljes sorozatot magyar irodalmi alkotáshoz.I. szín A mennyekben
Lucifer az Úrral szemben, 1885
Szén, papír
790 × 503 mm

AZ ÚR
S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, 
Dicséretemre nem találsz-e szót, 
Vagy nem tetszik tán amit alkoték?II. szín A paradicsomban, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

LUCIFER
Mit ámélkodtok? Oh megállj kecses hölgy!
Engedd egy percre, hogy csodáljalak.
E mintakép milljószor újuland meg.
Ádám, te félsz?


ÁDÁM
                        Tőled, hitvány alak?

IV. szín Egyiptom, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

RABSZOLGA
Uram , segíts!


ÉVA
                      Hiába kéred azt.
Ki kínjainak nem volt részese,
Nem ért, nem ért! - Halk a jajnak szava
S a trón magas. Miért nem hívsz engemet, 
Ki eltakarlak s testemmel fogok fel
Minden csapást.

IV. szín Egyiptom, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

LUCIFER
                        Amíg csókolódtok, 
Nem érzed-é a lanyha szelletet, 
Mely arcodat legyinti s elröpűl?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak nehány vonalnyi,
Egy századévben nehány könyök, 
Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kertjeidben a sakál üvölt, 
A pusztán koldús, szolganép tanyáz.V. szín Athén, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

A NÉPBŐL
Éljen vezérünk. Könyörűlj, nagy ember.


ÁDÁM
Mi vétketek hát, amiért könyörögtök?
S a gyöngétől mit kérhet az erős? - 
De nőm nem jő elém, se gyermekem;
Tán csak nem érte őket bántalom! - -
VI. szín Róma, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

LUCIFER
No majd hívok uj vendéget közénk,
Talán megifjúlt kedv is tér be véle.
Hej! hozzátok be, szolgák, ízibe,
Ki fáklyafénnyel erre útazik.
Csak megkináljuk egy pohár itallal. - -
Igyál pajtás, holnap nekem, ma néked!VI. szín Róma, 1887
szén, papír
790 × 503 mm


PÉTER APOSTOL
Ne átkozódjál lányom, sőt bocsáss meg, -
Majd gyámolítlak én és a nagy isten,
A szent szeretet örök istene.
Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel
Lelked kitisztúl menten a salaktól, 
S hozzá siet. -VI. szín Róma, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

PÉTER APOSTOL
Az Úr meghallgatott. - Tekints körűl,
Azt elkorcsúlt föld újra kezd születni.VII. szín Konstantinápoly, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

PATRIARCHA
Fiam, csekély dolgokra most nem érek, 
Az isten dícse, a nép üdve hív,
Eretnekek fölött kellvén itélnem,
Kik mérget szórva dudvaként tenyésznek
S tűzzel-vassal bár irtjuk, szüntelen
Ujúlt erővel küldi a pokol ránk. - 
De hogyha a kereszt vitézi vagytok, 
Minek kerestek messze szerecsent,
Itt a veszélyesb ellen. Fel tehát,
Fel falvaikra, irtsátok ki őket,
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket.


VII. szín Konstantinápoly, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

ÁDÁM
Tankréd vagyok


ÉVA
                            Tankréd, isten veled.


ÁDÁM
Izóra, oh ne hagyj el ily sietve,
Megátkozom különben a nevet,
Melyet bucsúzva mondottál először. - 
Rövid volt e perc, még álomnak is.

VII. szín Konstantinápoly, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

ÁDÁM
Nem fáradok-e éjet és napot,
Elárulom tudásomat miattad, 
Megfertőzöm, midőn haszontalan
Időjóslást, horoszkópot csinálok, 
Eltitkolom, mit lelkem felfogott
És hirdetem, mit jól tudok, hamis.

IX. szín A Párizs Gréve piaca, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

ÉVA
Danton! tekints ez összeesküvőkre,
Téged kivánt megölni, én ölém meg.

X. szín Prága, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

ÉVA
El tőlem, el, - nem csalt tehát gyanúm
Fel mersz szólítni férjem gyilkosáúl.
Ily ocsmány tettre képesnek hiszed
Kit szíved ideáljáúl hazudsz.XI. szín London, 1885
szén, papír
790 × 503 mm

ÉVA
Akasztanak. Beh jó, hogy itt vagyunk.
Gyerünk mi is, oly izgató e látvány,
S szép alkalom ragyogni ékeimben.

XII. szín Falanszter udvara, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

ÁDÁM
               Hah! Hozzá ne nyúljatok.
Amott van egy kard, megtanítalak,
Hogy kell kezelni.


LUCIFER
                           Álomkép ne mozdúlj!
Érezd kezemnek végzetes hatalmát. -


XII. szín Falanszter udvara, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

AZ AGASTYÁN
Mit hallgatjuk tovább, kórházba őketXIII. szín Az Űr, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

ÁDÁM
Végem van! - 


LUCIFER
                       Győzött hát a vén hazugság. - 
E báb-istenség most már elkeringhet
Az űrben, új bolygóként, mellyen újra
Számomra fog tán élet fejledezni. -

XIV. szín Eszkimók, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

ÁDÁM
Sokan tengődtöké még e vidéken?


ESZKIMÓ
Sokan bizon, több mint ujjamon
Számítok. - Szomszédimat, igaz,
Agyonverém már mind, de hasztalan, 
Mindég kerűlnek újak; s oly kevés 
A fóka-faj. - Ha isten vagy, tegyed,
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen
S több fóka. -XV. szín, 1887
szén, papír
790 × 503 mm

AZ ÚR
Mondottam ember: küzdj' és bízva bízzál!


Képek és szöveg forrása: virgo.bibl.u-szeged.huwww.jepegrafik.com/archive/zichy/

5 megjegyzés:

 1. Elképesztő grafikai és technikai tudás, és a mű "lelkének" tökéletes ismerete sugárzik a képekről. Arany János balladáihoz készült illusztrációi is zseniálisak.

  VálaszTörlés
 2. Minden kép ismerős! Gyermekkorom óta! A Tragédia, és annak megrendezése, színre vitele, illusztrálása, minden ami véle kapcsolatos, maga a kultúra. Zichy Mihály minden képe csodálatos!!! Csurdi Dániel.

  VálaszTörlés
 3. Csodás képek, köszönöm, hogy az egészet megmutatták!
  Nagyszerű a blog!
  Üdv:
  Plank Andrea

  VálaszTörlés