Kass János: Képek az Ótestamentumból 1. Az Úr Kegyelme, 1986 rézkarc és akvatinta 600 × 400 mm Kegyelmet talált a nép a pusztában, kik a ...

Kass János: Képek az Ótestamentumból

csütörtök, március 18, 2010 rezkarcfitness 0 Comments

Kass János: Képek az Ótestamentumból


1. Az Úr Kegyelme, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Kegyelmet talált a nép a pusztában, kik a fegyvertől megmenekedtek vala, az Isten őelőtte jára,
hogy megnyugtassa őt, tudniillik az Izraelt.
Sok időtől fogva (azt mondja a nép)
megjelent énnékem az Úr;
sőt inkább az Úr azt mondja:
örökkévaló szeretettel szeretlek tégedet,
ezért terjesztem reád az én irgalmasságomat.
Jeremiás 31, 2-3


2. Oltalmazz meg engemet, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Én Uram, Istenem, tebenned vetem reménységemet,
oltalmazz meg engemet minden háborgatóm ellen,
és szabadíts meg engemet, hogy el ne ragadja
mint egy oroszlán az én életemet, elszaggassa,
és ne légyen, ki megszabadítson.
Zsoltárok 7, 1-2


3. Példázat a cédrusról, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm


És veszek én amaz magas cédrusfa tetejéből, és elmetszem;
az ő felső gyenge ágai közül egyet leszegek;
és elplántálom a magas és kiemelkedő hegyen.
Izrael magas hegyén plántálom őt.
Ezékiel 17, 22-23


4. Efraim bűnös oltárai, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Mivelhogy Efrain megsokasította az oltárokat bűntételre, annakokáért veszedelmére lesznek őneki az ő oltárai.
Hóseás 8, 11


5. Lennél nékem atyámfia, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Vajha lennél nékem atyámfia,
ki szopta az én anyámnak tejét,
hogy veled kívül találkozván megcsókolnálak,
s nem utálnálak meg.
Énekek éneke 8, 16. Mint a liliom a tövisek között, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Mint a liliom a tövisek között,
olyan az én jegyesem a leányok között.
Mint az almafa az erdőnek fái között,
olyan az én szerelmesem az ifjak között.
Énekek éneke 2, 2-3


7. Az Úr haragja, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Annakokáért gerjedt fel az Úrnak haragja az ő népe ellen,
és felhúzván az ő kezét megverte azt annyira,
hogy a hegyek megrendültek,
és az ő holttesteik elvettetvén az utcákon hevernek.
Mindezekkel pedig az ő haragja el nem múlt,
még felhúzva vagyon az ő keze.
Ézsaiás, 2, 258. Húgom szerelmes jegyesem, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Olyan vagy mint a berekesztett kert,
én húgom, szerelmes jegyesem,
mint a befoglaltatott forrás és bepecsételtetett kútfő.
Énekek éneke 4, 129. Az egész föld elusztíttatik, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Az trombitaszót hallottad ó, én lelkem, és a hadnak kiáltását;
és hogy egyik veszedelem a másikat közeti,
mert az egész föld elpusztíttatik.
Jeremiás 4, 19-20


10. Példázat a szőlőről, 1986
rézkarc és akvatinta
600 × 400 mm

Az én szerelmesemnek szőlője vagyon fölöttébb kövér helyen, melyet gyöpűvel körülvett, beültetett drága szőlőkkel,
és épített abban tornyot, és készített abban sajtót;
de amikor várta, hogy neki édes szőlőt teremjen,
vadszőlőt termett.
Ézsaiás 5, 1-2Köszönet a képekért: axioart.hu

0 megjegyzés: