Ünnepélyes megnyitóval és díjkiosztóval, huszonhatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a Miskolci Grafikai Triennále, a magyar képzőművés...

Kiállítás: XXVI. Miskolci Grafikai Triennálé

vasárnap, június 22, 2014 rezkarcfitness 0 CommentsÜnnepélyes megnyitóval és díjkiosztóval, huszonhatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a Miskolci Grafikai Triennále, a magyar képzőművészeti élet egyik legrangosabb, immár félévszázados fóruma.
A XXVI. Grafikai Triennále felhívását a hagyományoknak megfelelően hirdettük meg az alábbi technikákkal készült művek tekintetében:
  • Klasszikus grafikai technikák (Hagyományos sokszorosító grafikai eljárással – magasnyomás, mélynyomás, síknyomás – készült alkotások)
  • Elektrografika / Computergrafika (Elektromos átvitellel és számítógéppel készült nyomatok)
  • Kísérleti grafika (A grafika kifejezési tartományát és használatának művészi lehetőségeit tovább szélesítő alkotások)
  • Művészkönyv (Olyan sokszorosítási technikával készült grafikai alkotás, amely formájában, tartalmában a könyvkultúra köréhez tartozik, és amely a műfaj szabályai szerint van aláírva.)


Így készült a kiállítás (werkfilm)A szakmai zsűri elé 260 művész 700 munkája került, ebből 400 munka kerül a falakra 130 kiállító művésztől. A kiállítás szabadbeadásos törzsanyaga hagyományosan az előző triennále óta eltelt időből fogad be alkotásokat, így a tárlat a 2011 és 2014 között készült grafikai keresztmetszet tárja a közönség elé. Az alkotások díjazására 11 díjalapítót nyertünk meg, a döntést a korábbi nagydíjasokból álló három tagú díjzsűri 2014. május 28-án hozza meg.

A tárlat apropóján a kiállítás zárásakor tanácskozást hívunk össze a szakma képviselői számára, mely reflektál a grafika aktuális történéseire, és remélhetőleg válaszokat ad a kiállítás által felvetett kérdésekre, a hagyományos sokszorosító eljárások létjogosultságára – amennyiben szükséges – a sokszorosított grafika újradefiniálására.

Huszonhatodik alkalommal nyitja meg kapuit a Miskolci Grafikai Triennále, amely a magyar képzőművészeti élet egyik legrangosabb, immár félévszázados fóruma.

A grafikai biennálék – 2008-tól triennále – sorozata 1961-ben indult el Miskolcon Feledy Gyula szervező tevékenysége nyomán. A művész jelentős szerepet töltött be a magyar grafika megújításában, a miskolci képzőművészeti élet felpezsdítésében, egy jelentős szellemi műhely megteremtésében. Kondor Béla, Rékassy Csaba, Lenkey Zoltán, Würtz Ádám és a többi jeles grafikusművész kapcsolódása kitüntetett hellyé tette a települést. Talán nem véletlen, hogy a művészetpártolók a „grafika fővárosaként” emlegetik Miskolcot.

Az idei Triennále folytatta a félévszázados hagyományt; a szabad beadásos kiállítás az utóbbi három évben született műveken keresztül ad áttekintést a hazai sokszorosított grafika jelenlegi helyzetéről. A felhívás nyomán 260 művész közel 700 alkotást küldött be – idén először digitális formában –, melyet szakmai zsűri tekintett át. A válogatás után 130 alkotó 400 műve került a kiállítótermekbe.
A kísérő kiállítások bemutatják a három évvel ezelőtti nagydíjas, Szíj Kamilla legújabb művészeti projektjét, megemlékezünk Pásztor Gábor, kétszeres nagydíjas képzőművészről, Petneki Áron gyűjteménye révén újra ízelítőt adunk a grafika történetéből, és láthatók majd Kunt Ernő grafikatörténeti érdekességgel szolgáló munkái is.

„A művészi és technikai eszközökkel multiplikált kép egyike a kortárs művészet legizgalmasabb jelenségeinek. Belső feszültsége a többszörözés aktusából ered, abból a metamorfózisból, amelynek során az egyedi eredeti lenyomattá transzponálódik. Genezisének összetett folyamatából következnek konceptuális tartalékai, abból a rétegzettségből, amelynek a mágikus erejű nyomhagyás éppúgy része, mint a képi manipuláció. Az ezredforduló szempontváltásában a grafikai biennálékat „magukhoz ragadó” kurátori válogatások játszottak szerepet, amelyek a sokszorosított grafika egzisztenciális kérdéseit tették fel. Az elmúlt másfél évtized miskolci seregszemléin a kurátori válogatások aktuális kérdésfeltevései biztosították az egyes képi problémák mentén végzett mélyfúrásokat, míg az ezekkel párhuzamosan zajló szalon-jellegű felvonulások a jelen idejű keresztmetszetet. A mostani kiállítás kizárólag az utóbbira vállalkozik, s mint ilyen nem több és nem kevesebb, mint aktuális mintavétel. ….
Napjainkra a művészi grafika határai egyre elmosódottabbak, halványulnak a fotó vagy a digitális képalkotás felől nézve éppúgy, mint a társműfajok, tervezőgrafika, tipográfia felől tekintve. Bizonytalanná vált identitásának megerősítésére két megoldása adódik: az elzárkózás vagy a nyitás. Az előbbi hosszabb távon csak megerősítheti zárvány-jellegét, az utóbbi esélyt nyújt arra, hogy visszatérjen a kortárs művészet áramába. Akárhogy is berzenkedik ellene, a művészi grafika éppúgy része a tömegkultúra képáradatának, mint a klasszikus hagyománynak: legalább annyira sokszorosított grafika mint sokszorosított kép. A kiállítók közül üdítően sokan emelnek be műveikbe más, tudományos vagy tömegkulturális képi kifejezésmódokat.”
(Részlet Révész Emese művészettörténész bevezetőjéből – XXVI. Miskolci Grafikai Triennále katalógusa)

Elérhetőség:
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum (Rákóczi-ház)
Miskolc, Rákóczi utca 2.
+36 (46) 500-680
galeria.miskolc@museum.hu
miskolcigaleria@gmail.com

Megtekintehtő:
2014. május 31 - szeptember 6. Nyitva tartás: K-Szo 10-18; (Hétfőn és Vasárnap zárva)

0 megjegyzés: