Derkovits Gyula (1926 - 2000) magyar festő, grafikus. Művészete az expresszionizmus nagy áramlatába kapcsolódott, de élete utolsó éveib...

A hónap alkotója: Derkovits Gyula

szerda, február 06, 2013 rezkarcfitness 0 CommentsDerkovits Gyula (1926 - 2000) magyar festő, grafikus. Művészete az expresszionizmus nagy áramlatába kapcsolódott, de élete utolsó éveiben teljesen egyéni formanyelvet teremtett magának.


...aztán még sokszor eljött az öreg fafaragó és ez nekem mindig nagy örömet szerzett, úgyhogy szinte mindig vártam, mert ha jött, akkor biztos hozott is valami cifraságot. Egyszer aztán egy este betoppant ám megint az öreg Gobez, de most már nem alaktalan fatömböket hozott, hanem körtefából faragott szárnyas figurákat tett le az asztalra, majd apámmal kezdett beszélgetni, és amíg ők el voltak foglalva, addig én felvettem az asztalon fekvő figurák egyikét és fejét nézegetve meg-megtapogattam a faragvány arcát, majd fefuttattam az ujjaimat a szárnyain, de sehogy sem tudtam betelni vésett ábrázatukkal. Ez új volt számomra.
- visszaemlékezés Derkovits Gyula gyerekkorából

Sokgyermekes családban nőtt fel, édesapja asztalosmester volt, művészi hajlamai ellenére Derkovits Gyulának is ezt a szakmát kellett folytatnia. A kényszer elől menekült Derkovits, amikor önként jelentkezett az I. világháború idején katonának. A fronton súlyosan megsérült, megbénult a bal keze és egész életére kiható tüdőbajt kapott. 1916-ban Budapestre költözött hadirokkantként, némi segélyből és asztalosmunkából tartotta fenn magát. Baloldali elkötelezettségű ember volt, már 1918-ban belépett a kommunista pártba, folyamatosan kapcsolatot tartott fenn a bécsi emigránsokkal. Az 1930-as években már nem tartozott szervezetileg a kommunistákhoz, de világnézete nem változott meg.

Különféle esti iskolákban tanult rajzolni és festeni, de komolyabb szakismereteket majd 1918-ban a Szabad iskolában szerzett Kernstok Károlynál. A magyar kommün idején az állam anyagi segítsége jóvoltából gondtalanul alkothatott a nyergesújfalui művésztelepen, de a forradalom hamarosan megbukott, s Derkovits ismét erejét meghaladó fizikai munkára kényszerült. A rajzoláshoz és a festéshez az alapokat azonban már megszerezte, 1920-ban két képet (Papagájos ember, Dögevők, mindkettő elveszett) kiállított a Nemzeti Szalonban.

1923-ban Bécsben telepedett le, ott mecénásra akadt, rézkarcokat is készített. Bécsben tartózkodott 1926-ig. 1925-ben bemutatták képeit a bécsi Weihburg Galériában, ahol sikere volt. 1928-ban a kommunista párt megbízásából elkészítette a korabeli magyar grafikai művészet egyik jelentős alkotását, a 12 fametszetből álló Dózsa György-sorozatot. A Dózsa-témából 1933-ban 6 lapos rézkarcsorozatot is készített.

A Dózsa-fametszetekben rikít a politikai mondanivaló (ugyanakkor tökéletesen megtervezett és hiteles történelmi illusztrációja az 1514-es parasztháborúnak), többi műveire azonban ez nem jellemző, egyre inkább kiteljesedik egyéni stílusa, kivált 1930-tól fogva, amikor főként temperával fest, s színei kivilágosodnak, finom harmóniába illeszkednek. Művészetének ennek a delelő korszakában képei méretre is monumentálissá nőttek és elragadó színhatásúak lettek. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek.

A grafikai és festészeti technikának, de még a kisplasztikák készítésének is nagy mestere volt, fametszet, rézmetszet egyaránt került ki a keze alól, másrészt a festészetben arany és ezüst porfestéket is használt, hogy színeit melegebbé varázsolja. Ismeretesek kevés számú agyag- (később műkőbe öntött) és faplasztikái (Felesége arcmása, 1923-25; Sebesült lovas, 1924; Termékenység,1928). Nem csoda, hogy korai halála után azonnal elérte a siker. Legtöbb művét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi, de vannak művei magántulajdonban is.

Mint eddig is, érdemes többször is visszanézni ezt a bejegyzést, mert a hónap során folyamatosan bővül újabb és újabb képekkel, írásokkal. 
Fa alatt, 1921
rézkarc, papír
92 × 83 mm
Állarcos alak, 1922
rézkarc, papír
115 × 100 mm

Az ítéletvégrehajtó, 1930
tus, papír
362 × 510 mmDózsa Sorozat - I. Menetelők, 1928
fametszet, papír
440 × 495 mm
Dózsa Sorozat - V. Dózsa a várfokon, 1928
fametszet, papír
497 × 440 mm

Dózsa Sorozat - VI. Összecsapás, 1928
fametszet, papír
440 × 504 mmDózsa Sorozat - XIa. Leölt parasztok (befejezetlen), 1928
fametszet, papír
439 × 512 mm


Dózsa Sorozat, 1933
rézkarc, papír
248 × 198 mmDózsa Sorozat - Kapudöngetők, 1933
rézkarc, papír
248 × 197 mmKönyvek melyeket érdemes forgatni:
Derkovits Gyuláné: Mi ketten
Emlékezés Derkovits Gyulára
(1954, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest)
Körner Éva: Derkovits Gyula
(1968, Corvina Kiadó, Budapest)
Solymár I.: Mai magyar rajzművészet
(1973, Budapest)
Derkovits Gyula (1894-1934) emlékkiállítása
(1979, Magyar Nemzeti Galéria-Szombathelyi Képtárépítő Egyesület)
Molnos Péter: Derkovits Guyla
- Szemben a világgal
(2008, Népszabadság Zrt.)
Derkovits Gyula
A Magyar Festészet Mesterei sorozat 19.
(2009, Kossuth Kiadó, Budapest)

Illusztrált könyvei:
Kassák Lajos: Anyám címére
(1937, Cserépfalvi kiadás, Budapest)

Interjúk, Katalógusok, írások:
Fónagy Béla: Derkovits Gyula rézkarcai
http://www.huszadikszazad.hu/1928-november/kultura/derkovits-gyula-rezkarcai

Életműkatalógus:
Körner Éva: Derkovits Gyula

Korábbi bejegyzések:
Derkovits Gyula: Dózsa-sorozat
Önarcképek

Képek és szöveg forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Derkovits_Gyulahttp://commons.wikimedia.org/wiki/Gyula_Derkovits

0 megjegyzés: