Feledy Gyula (1928 - 2010) Kossuth-díjas grafikus és festő, érdemes és kiváló művész. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci Grafikai Műhely...

Feledy Gyula

szerda, december 14, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Feledy Gyula (1928 - 2010) Kossuth-díjas grafikus és festő, érdemes és kiváló művész. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci Grafikai Műhely és az Országos Grafikai Biennálék sorozata.

„Értékteremtő, intenzív alkotó munka, közel századnyi idő a tájhazához való ragaszkodásban, de mindig európai léptéket követve: ez Feledy Gyula élete, életműve. … A magyar rajzművészet iskolateremtő mestere, Szalay Lajos és a különleges elhivatottságú Kondor Béla mellett Feledy Gyula is részese a 20. századi magyar grafika megújulásának.”
(Dobrik István)


Galamb, 1960
rézkarc, papír
200 × 245 mm


Életművéből lehetetlen egy-egy művet kiemelni, mert ez az életmű összefüggő egész, tömör és egységes, jellemző időszakokra sem igen lehet osztani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy stílusa, szemlélete nem változott volna az évek során, sokkal inkább jelenti azt, hogy a változás folytonos, szinte észrevehetetlen, öntörvényű. Ars poetikája:

„Eszmények foglalkoztatnak elsősorban, nem stíluseszmények. Az alkotás hagyományos, vagy újkeletű, kötelezően divatos, vagy éppen kárhoztatott műhelymódszerei helyett az előbbire fordítok tehát jóval több figyelmet. Ez határozza meg viszonyomat a művészethez, műhöz. Elfogulatlanul fogadok minden stiláris magatartást, ezért idegenkedem minden megrögzöttségtől. A természetelvűségükkel mellüket döngető naturalistákat éppúgy kerülöm, mint a konok absztraktokat. A görcsös szorgalommal akart és védett stílusjegyek számomra értéktelenek. Mondandóimra figyelve nyúlok a megvalósítás eszközeiért, így megtörtént, hogy az osztályozó stílustörténész szabálytalan anyagot, műfajt talál a kezemben. Azonban az iskolás rend vagy akár a pályaív mutatósabb stílusegységének kedvéért élményeim parancsát nem tudom átlépni. Vászon, papírlap, kő vagy fémlemez előtt állva, engem nem az a kérdés izgat tehát, mindenkitől megkülönböztető hangomat találom-e meg a művészetben, hanem, hogy formázva, alakítva ezeket az anyagokat sikerül-e nekem is korszerűen értelmes feladatot teljesítenem a dolgozók társadalmában?”Nő és virág, 1964
rézkarc, papír
500 × 340 mm


Énekek éneke III., 1965
színes rézkarc, papír
500 × 340 mm


Danaidák (Babits illusztráció), 1966
színes rézkarc, papír
360 × 480 mm


Improvizációk egy Radnóti verhez I., 1966
színes rézkarc, papír
495 ×599 mm


Ember csákánnyal, 1967
linómetszet, papír
530 × 480 mm


Kék hal, fekete tányér, 1967
monotípia, papír
380 × 490 mm


Anya gyermekkel, 1975
rézkarc, papír
250 × 145 mm


Zene, 1983
rézkarc, papír
200 × 155 mm


Tanulmány
rézkarc, papír
190 × 150 mm


Képek és szöveg forrása: pinteraukcioshaz.huaxioart.com, wikipédia

0 megjegyzés: