Bubenka Jónás (17. század) magyar fametsző, a XVII. század egyik legjelesebb hazai művésze volt, bár a sokszorosító művészeteket csak mellé...

Bubenka Jónás

hétfő, június 11, 2012 rezkarcfitness 0 Comments

Bubenka Jónás (17. század) magyar fametsző, a XVII. század egyik legjelesebb hazai művésze volt, bár a sokszorosító művészeteket csak mellékfoglalkozásként gyakorolta. Comenius Amos Lőcsén 1679-ben megjelent Orbis Pictus-át ő díszítette pontos rajzú s szép kivitelű fametszetekkel, a melyek száma 152.

A könyv első és utolsó képe ugyanaz, egy tisztes külsejű mentés magyar embert ábrázol, a mint egy szintén magyar öltözetű és süvegét megemelő fiút tanít a szabad ég alatt a látható világ tárgyainak ismeretére; a kép hátterében Lőcse tornyai látszanak.
A költői lelkű Comenius Amos, kora egyik legnagyobb nevű pedagógusa és tudósa, az Orbis Pictus-ban a szemléleti és a művészeti oktatás mellett kardoskodik. Előszavában mondja :

"Adják azt a gyermek kezébe, hogy gyönyörködtessék magukat a képeknek megszemlélésével . . . hogy semmit ne lássanak, a mit meg nem tudnának nevezni és semmit ne nevezzenek, a mit meg nem tudnának mutatni".

Előszavának egy további részlete pedig így szól:

"Engedjék meg nékik azt is, hogy a maguk kezével utánna le-írhassák a képeket, ha vagyon arra való kedvek; sőtt ha nem volna is, szerezni kell nékik; először, hogy a dolgokra reá figyelmezni és azokrul elmélkedni szokjanak; azután hogy eszekbe vegyék a résznek egymásközött való egyenlőségeket és illendőségeket; végtére azért is, hogy a kezek gyakorlott és gyors légyen, az mely dolog sokat használ".

Bubenka képeinek ilyen fontos szerepet jelöl ki Comenius. És hogy a fametsző-művész nem volt méltatlan a nagy feladatra, bizonyítja az a szenzációs siker, a melyben művük részesült. Egy és ugyanazon évben két kiadást kellett kiadniok és az Orbis Pictus Bubenka-féle képeit még Nürnbergben is mintaképül tekintették, utána metszvén dúcokat egy újabb kiadáshoz.

Bubenka hű segítő-társa Comeniusnak, sőt képeivel a könyvnél csaknem vezető szerepet játszik. A szöveg nem egyszer a fametszet után igazodik. Az ember és környezetének nyugodt és objektív ábrázolása mellett, elvont fogalmak és eszmekörök nehezebb feladattal járó illusztrálását is sikeresen oldja meg.

Orbis Pictus:
10. A föld gyümölcsei  Terræ Fœtus)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
20. Háziállatok (Aves Domesticæ)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
36. Ember (Homo)
fametszet, papírOrbis Pictus:
37. Az ember hét életkora (Septem Ætates Hominis)
fametszet, papírOrbis Pictus:
40. Hús és belek (Caro & Viscera)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
46. Mezőgazdaság (Agricultura)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
46. Borászat (Vindemia)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
73. Kutak (Putei)
fametszet, papír


Orbis Pictus:
75. Borbélyüzlet (Tonstrina)
fametszet, papírKépek és szöveg forrása: www.mke.hue-ducation.netwww.gutenberg.org

0 megjegyzés: